Culemborg stadsatlas

De AlliantieBenadering is in Culemborg gekozen als methode voor haar nieuwe Omgevingsvisie. In de eerste fase is gewerkt met de systeemanalyse. In de systeemanalyse is een feitenrelaas gemaakt voor:

  • de Natuurlijke Alliantie,
  • de alliantie van Mens en Maatschappij en
  • de alliantie van Bebouwing en Verkeer.

Het feitenrelaas is weergegeven in de Stadsatlas Culemborg. In de Stadsatlas zijn relevante bronkaarten opgenomen en beschreven. Per alliantie is een specifieke systeemkaart gemaakt.

Download hier de stadsatlas Culemborg

voorkant folder

Projectinformatie

  • Samenwerking: gemeente Culemborg, waterschap Rivierenland
  • Opdrachtgever: gemeente Culemborg
  • Periode: 2018