Testboek stadsgeneses

Een stadsgenese verbeeldt de ontwikkeling van een stad. De relatie
van de stad met haar bodem en ondergrond komt hierin tot uitdrukking. De genese is een herkenbaar en gemeenschappelijk fundament voor technische specialisten, beleidsmakers, bestuurders én bevolking. In het testboek zijn geneses van voorlopende steden opgenomen: Middelburg, Haarlem, Amersfoort en Culemborg.

Download hier het rapport

voorkant rappport

Projectinformatie

  • Samenwerking: WENR/ Alterra, GeoInspiratie, STOWA
  • Opdracht: STOWA, deelnemende gemeenten en waterschappen
  • Periode: 2018