impressie werkateliers

Rieky

een aantal kleine foto's die een impressie geven van een schetsworkshop