Natuurlijk Kapitaal Breda

Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda

Breda heeft onderzocht welke rol en bijdrage het natuurlijke systeem van bodem, ondergrond, water en natuur kan hebben bij klimaatadaptatie en systeemplanning. Ook is men benieuwd naar de kansen vanuit het Natuurlijk Kapitaal en de ecosysteemdiensten.

Vaak worden ecosysteemdiensten ingezet bij losse projecten, bijvoorbeeld om het projectbudget aan te vullen. In dit Bredase project stond de vraag centraal of het voordelig zou zijn om het natuurlijke systeem en het Natuurlijke Kapitaal in het structurerende gemeentelijke RO beleid te verankeren en te borgen. Men wilde inzicht in kansen en in knelpunten.

Breda heeft gebruik gemaakt van ervaringen van andere steden, zoals Amersfoort, Nijmegen en Arnhem. Door voort te bouwen op ervaringen van anderen is de Natuurlijke Alliantie als methode voor klimaatadaptatie doorontwikkeld en aangescherpt.

voorkant rapportje

Download hier het rapport “Kennisagenda achtergrondsdocument”

Projectinformatie

  • Samenwerking: ORG-ID (Roelof Westerhof)
  • Opdrachtgever: RWS WVL Leefomgeving (in het kader van het kennisprogramma Natuurlijk Kapitaal)
  • Periode: 2017