Klimaatagenda Rheden

Deze Ruimtelijke klimaatagenda is opgesteld door medewerkers van domein Ruimte en medewerkers van twee Waterschappen. Er is gewerkt volgens de methode van de Natuurlijke Alliantie. Deze methode gaat uit van de eenheid van bodem, water en natuur/groen. Vervolgens is basisinformatie verzameld op het gebied van water, bodem en natuur/groen. De bodemopbouw, de aanof afwezigheid van water, de stromingspatronen, de typen groen en de ligging ervan bepalen samen voor een groot deel het effect van de klimaatveranderingen binnen Rheden.

Vervolgens zijn de klimaatveranderingen voor Rheden geïnventariseerd. Deze in Rheden te verwachte klimaatveranderingen zijn gecombineerd met de Natuurlijke Alliantie informatie. Dit resulteert in een kwetsbaarhedenkaart. Aan de hand van kwetsbaarhedenkaart zijn klimaatopgaven geïnventariseerd voor de gemeente als geheel en per kern.

In de agenda blijkt de grote betekenis van het bodem en watersysteem voor ruimtelijke planvorming en klimaatadaptatie. De agenda wordt de komende tijd gecompleteerd met een uitvoeringsprogramma.

Download hier het rapport “Ruimtelijke klimaatagenda gemeente Rheden”

foto van de voorkant van het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking met Alterra, ClimateConnects
  • Opdracht: gemeente Rheden, Saskia Theuns en Monique van Merrebach
  • Periode: 2015