Klimaatatelier Gent

Vlaanderen wil de urgentie van  klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. Dat doet ze onder andere met een klimaatatelier Gent. Een groep van deskundigen heeft hierover nagedacht en geschetst in een klooster in Gent. Na inleidingen van WUR/ Alterra over klimaatveranderingen en de twee deelgebieden (Dendermonde en kust) heeft GrondRR een methodisch kader toegelicht en schetsworkshops begeleid.

powerpoint

Download hier de powerpoint

Projectinformatie

 • Samenwerking:
 • Opdrachtgever: gemeente Gent
 • Periode: 2012

Klimaatatelier Gent

1  RO en klimaatplanning is heel complex
2 Van RO naar RA: Stedenbouwkundige plannen kiezen nog vaak een sectorale insteek
3  Opgaven

Complexe mix van indicatoren bij RO en klimaatplanning in Heerlen

 • Water
 • Bodem
 • Lucht buiten
 • Geluid
 • Externe veiligheid
 • Beheer openbare ruimten
 • Afval
 • Bedrijvigheid
 • Gebouwen
 • Binnenklimaat woningen
 • Energie
 • Autoverkeer en parkeren
 • Openbaar vervoer
 • Fietsen
 • Ecologie en groen

 Sectorale probleemoplossingen

Van RO naar RA in vier stappen

Stap 1: Gidsmodellen als planversneller bij de start

 • Ondergronds de basis: Kies één van de beschikbare gidsmodellen.
 • Rangschik de omgeving in 4 pijlers;
  • de Natuurlijke Alliantie, (bodem, water , groen);
  • bebouwingsalliantie (bebouwing, bedrijvigheid, externe veiligheid, geur, afval en energie);
  • vervoersalliantie (verkeer, externe veiligheid, geluid, lucht);
  • sociale alliantie (sociale cohesie, voorzieningen);

Met deze vier pijlers wordt een klimaatvisie opgesteld

Stap 2: Inventariseer bouwstenen

Stap 3: perspectieven/ ambities

Functies integraal borgen

Pijler 1

Gebiedssturend

Bodem,water en groen zijn dragers van de ruimtelijke structuur

2e perspectief: veerkracht

Hevige regenval, droogte, hitte, biodiversiteit

 3e perspectief: verduurzaming in regionale economie

o.a. energie, voedsel, afval

Stap 4: inbedden in proces

Stap 5: gidsmodellen als versneller

watergoot als decoratieverlaagd speelveldDruiventeelt op geluidswalbodemkaart van Nederland

Klimaatatelier Gent

Een hulpmiddel voor het schetsen van een logische structuur van bodem, water en groen zijn de aangepaste gidsmodellen van Heuvelland en kust, zodat  de drie doelen (tegengaan wateroverlast, droogte, hitte en 2000 watt) bereikt kunnen worden.

Opgaven

Groep Denderbekken

 • Kaart 1: Randvoorwaarden Natuurlijke Alliantie op regieschaal, Aanvullen van het gidsmodel ‘Heuvelland’
 • Kaart 2: Ontwerp een robuuste ruimtelijke pijler met Natuurlijke Alliantie op regioschaal
 • Kaart 3: structuurplan Natuurlijke Alliantie voor Aalst (België)
 • Kaart 4: structuurplan Natuurlijke Alliantie voor wijk van Aalst (België)

Groep Kust

 • Kaart 1: Randvoorwaarden Natuurlijke Alliantie (op regieschaal), aanvullen van het gidsmodel ‘Kust’;
 • Kaart 2: Ontwerp robuuste ruimtelijke pijler met Natuurlijke Alliantie op regioschaal
 • Kaart 3: structuurplan Natuurlijke Alliantie voor Oostende
 • Kaart 4: structuurplan Natuurlijke Alliantie voor Raverszijde

naar boven