Onderzoek klimaatbestendigheid Haarlem hoofdrapport

In de toekomst zullen de inwoners en de bezoekers van Haarlem steeds meer hinder ondervinden van de effecten van klimaatveranderingen. Het onderzoek laat zien dat de effecten van:

  • hitte,
  • hevige regenbuien en
  • droogte in Haarlem voor de grootste risico’s zorgen.

Het aantal warme dagen neemt toe, wat in een versteende en compacte stad als Haarlem voor hittestress zorgt. Hittestress geeft gezondheidsproblemen bij onder meer kwetsbare ouderen, een verhoogd risico op het uitvallen van electriciteitsnetwerken en legionella-vorming in het drinkwaternetwerk.

Impressies uit het rapportHevige regenbuien geven wateroverlast op straat, met waterschade in woningen en winkels en verkeershinder. Langdurige droogte verhoogt het risico op schade aan houten funderingen (paalrot).

Het risico op klimaatschade is sterk locatie en situatie afhankelijk. Versteende buurten in Haarlem met:

  • weinig groen,
  • veel thuiswonende ouderen en
  • vooroorlogse woningen zijn kwetsbaarder voor klimaatschade zijn dan andere buurten in Haarlem.

Het onderzoek naar de klimaateffecten op de stad gebeurde in opdracht van de gemeente Haarlem en werd uitgevoerd door de adviesbureaus PROquint en GrondRR, ondersteund door een kerngroep van medewerkers van gemeente en waterschap.

Download hier het rapport


voorkant rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: Hans Olsthoorn (PROquint), kerngroep van medewerkers van gemeente en waterschap.
  • Opdrachtgever: gemeente Haarlem (via PROquint als opdrachtnemer)
  • Periode: 2017