Kaartenatlas Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de klimaatbestendigheid van haar grondgebied. Men wil in het onderzoek ook een basis liggen voor een visie op de ruimtelijke adaptatie door een analyse van het natuurlijke systeem (bodem, water en natuur/groen).

In de Kaartenatlas is de analyse van het natuurlijke systeem gedocumenteerd. De atlas bestaat uit ca 25 bronkaarten met detailaspecten, zoals hoogte, kwelstromen en hoofdgroenstructuur. De bronkaarten zijn geïntegreerd in 4 themakaarten (bodem, grondwater, oppervlaktewater en natuur/groen). Vanuit de themakaarten en resterende bronkaarten zijn 3 primaire kaarten gedestilleerd, die als fundament voor de adaptatievisie kunnen dienen: een landschapskaart, een kaart met klimaateffecten en een kaart met kwetsbare groepen en functies.

Impressies van klimaatkaarten uit het rapport


Download hier het rapport (pdf 16,7 MB)

voorkant rapport


Projectinformatie

  • Samenwerking: Hans Olsthoorn (PROquint)
  • Opdrachtgever: gemeente Haarlem (via PROquint als opdrachtnemer)
  • Periode: 2017