Pilot ‘Ruimte en gezondheid’ Apeldoorn

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. De ‘pilot Apeldoorn’ draagt aan deze verkenning bij door te onderzoeken of de methode ‘Natuurlijke Alliantie ‘hiervoor een geschikt instrument is.

Verschillende invalshoeken vanuit gezondheid, klimaat en natuurlijk system hebben geleid tot 2 perspectieven voor de wijk de Maten van de gemeente Apeldoorn. Het ene perspectief richt zicht op de korte termijn, als mogelijke bijdrage aan de herstructurering van de openbare ruimte. Het tweede perspectief richt zich op de lange termijn, waarin een klimaatrobuuste en gezonde wijk ontwikkeld kan worden met een hoge ruimtelijke kwaliteit.

De pilot heeft 10 ontwerpbouwstenen opgeleverd, waarmee ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kan worden. De bouwstenen benutten de inspirerende mogelijkheden van gezondheid en klimaatadaptatie.

voorkant rapport

Download het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland, OVIJ, RHDHV
  • Opdrachtgever: provincie Gelderland
  • Periode: 2016