Ontwerp bouwstenen

De provincie Gelderland verkent mogelijkheden om bodem en ondergrond een meer volwaardige plek te geven binnen de ruimtelijke inrichting. Deze ambitie staat verwoord in het Meerjarenprogramma bodem en onder- grond (MJPBO). Deze ambitie krijgt mede inhoud door het opnemen van integrale bouwstenen voor ruimtelijke kwaliteit in de Gebiedenatlas van de provincie.

De bouwstenen betreffen:

  • Idee├źn, suggesties of handreikingen, waarmee gebiedsspecifieke ruimtelijke kwaliteiten kunnen worden bevorderd.
  • De bouwstenen geven een handelingsperspectief aan het natuurlijke systeem voor ruimtelijke visievorming en inrichting op verschillende schaalniveaus.
  • Het natuurlijk systeem is niet alleen een fundament, ze vormt ook een aanleiding voor koppeling aan doelen vanuit gezondheid en klimaat.

Download hier de folder

voorkant folder

Projectinformatie

  • Samenwerking: provincie Gelderland
  • Opdrachtgever: provincie Gelderland
  • Periode: 2016