Natuurlijke Alliantie van Ederveen

Project

Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Ede hebben samengewerkt bij het voorbereiden van een belangrijke pijler voor de structuurvisie van Ederveen: de natuurlijke alliantie van Ederveen. De aspecten bodem, water en groen worden in deze alliantie geïntegreerd in één ruimtelijk pijler. Het effect en doorwerking van de geïntegreerde visie is veel groter dan afzonderlijke visies op bodem en water en groen/ landschap.

voorkant rapport

Download hier het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: WUR/ Alterra
  • Opdracht: WUR/ Alterra
  • Periode: 2012