Proeftuin Amersfoort

Proeftuin Amersfoort, interactief ontwerpend onderzoek

Met de proeftuin Amersfoort stimuleert en faciliteert het ministerie interactief ontwerpend onderzoek bij andere overheden. Samen met andere betrokken partijen wordt gezocht naar praktijkoplossingen voor de opgaven van:

  • waterveiligheid,
  • wateroverlast,
  • droogte en
  • hitte.

Stadlandzone, de toekomstige groenstructuur

De stadlandzone is het resultaat van de gemeenschappelijk visie van gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe op de contouren en functies in en rondom de stadlandzone. De Stadlandzone is een nieuw belangrijk onderdeel van de toekomstige groenstructuur, die in de nieuwe structuurvisie kan worden opgenomen.

In de proeftuin zijn drie oplossingsrichtingen uitgewerkt en is een eerste indicatie gegeven van potentiële baten en baathouders. Ook is een aanzet gegeven om twee succesvolle hulpmiddelen voor klimaatplanning te integreren: de TEEB stad methode en de gidsmodellen Lagenbenadering.

Download hier het rapport Proeftuin Amersfoort

voorzijde rapport


Projectinformatie

  • Samenwerking: Ursula Kirchholtes van Witteveen en Bos
  • Opdracht: Ministerie I&M, DPNH
  • Periode: 2012 en 2013