Doorwerth klimaatgroep bewoners

Klimaatateliers

In april 2013 heeft de gemeente Renkum voor bewoners een zogenoemd klimaatatelier georganiseerd. Het klimaatatelier is een hulpmiddel om snel de contouren van een gemeentelijk klimaatbeleid vorm te geven. Ook wordt het gebruikt om te zien welke kant de ruimtelijke ontwikkeling van een regio of kern kan opgaan. Anticiperend op een veranderend klimaat. In 2013 hebben vooral professioneel betrokkenen bij aanpassing aan klimaatverandering meegepraat. Er is een ‘kwetsbaarhedenkaart’ voor Doorwerth ontwikkeld. Ook zijn er oplossingsrichtingen voor aanpassing van de ruimtelijke inrichting geformuleerd.

Afbeeldingen

voorkant van Rapport groen blauw netwerk voor doorwerth

Download hier het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking:
  • Opdrachtgever: gemeente Renkum
  • Jaar: 2014Inwoners

een moestuin in DoorwerhtDe gemeente Renkum heeft al veel stappen gezet op het gebied van klimaatadaptatie (aanpassen en/of omgaan met klimaatverandering). Een groot deel van de maatregelen heeft invloed op de bewoners. Daarom is het van groot belang om klimaatadaptatie ook vanuit de bewoners te benaderen

Renkum

In Renkum bestaat de groep ‘gebruikers’ met name uit inwoners. Daarom is een doel een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het onderwerp te activeren en de kracht van de inwoners zelf aan te wenden.

Doorwerth

In Doorwerth zet de gemeente in op het versterken van buurtkracht door de bewoners en gebruikers van het dorp. Vrijwel niemand in het dorp maakt zich nu al bezorgd om klimaatverandering; daarom is het idee om in een gesprek met de deelnemers van een groep ‘groenblauw netwerk’ het klimaatthema te introduceren als een van de belangrijke randvoorwaarden voor de leefomgeving op de lange termijn.

Methode

iemand werkt met de praat-pizzaAls methode voor de ruimtelijke planning is gekozen voor de alliantiebenadering, omdat deze methode handig is om de complexiteit van alle onderwerpen overzichtelijk en gestructureerd te begrijpen en te behandelen.

Inventarisatie van doelen en ideeën

Onderwerpen zijn:

  • het wensenlijstje van de bewoners
  • gebieden en activiteiten die ondernomen kunnen worden.

Klimaatateliers

Visie en actieplan (aanzet)
De eerder benoemde knelpunten en bedreigingen worden omgezet in oplossingen en oplossingsrichtingen en getekend op de kaart van Doorwerth. De visie wordt onderverdeeld in: Dorp en omgeving, Dorp zelf, Wensen voor communicatie en verbreding

Conclusies (aanzet)

De deelnemersgroep heeft heel goede ideeën ingebracht, die mooi aansluiten op de ideeën uit het klimaatatelier van april 2013. Het loont de moeite om samen met de bewoners de resultaten naast elkaar te leggen en tot een voorkeursstrategie te komen, waarin bij de uitvoering van plannen voor de korte termijn gekozen worden voor oplossingen die bijdragen aan klimaatadaptatie in Doorwerth.