Provinciale locatiestudie windturbines Utrecht

Project

De provincie Utrecht wilde de plaatsing van windturbines sturen aan de hand van een integraal plaatsingsplan. Hiertoe zijn bijeenkomsten georganiseerd met betrokken partijen in verschillende regio’s. Sturend voor de plaatsingsvisie was onder andere een milieukaart, waarop de belangrijkste belemmeringen zijn weergegeven. Ook is een modellenstudie verricht, die zich heeft gericht op de versterking van provinciaal belangrijke structuren, zoals de snelwegen en het Amsterdam Rijnkanaal.

Projectinformatie

  • Samenwerking: o.a. Eric Westerhuis en Geske Barendregt
  • Opdracht: Provincie Utrecht
  • Periode: 2005, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies