Natuurlijke alliantie FoodValley

Project

Bij de regio FoodValley zijn veel organisaties en overheden zijn betrokken. Om de kwaliteit van de leefomgeving en ook de recreatiemogelijkheden van de regio FoodValley goed te benutten is kennis over de huidige situatie en de dynamiek van het watersysteem en de ondergrond belangrijk . Het rapport richt zich op de ‘natuurlijke’ thema’s bodem/ ondergrond, water, groen/ landschap en klimaat. Dit is belangrijk om de toenemende risico’s op:

  • overstromingen,
  • natuurbranden,
  • droogte en
  • hevige regenval

te kunnen beoordelen en te weerstaan is . Hierbij is de visie op de onderlinge samenhang tussen de huidige situatie en de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden belangrijk om de  economische betekenis te kunnen duiden.

Rapport van de regio FoodValley

Het rapport geeft drie soorten kaarten en toelichtingen:

  1. Inventarisatiekaarten over de situatie en huidige beleidsdoelen van bodem, water en groen/ landschap
  2. Uitgangspuntenkaarten met de huidige gebiedsdragers en met de regionale kwetsbaarheden voor klimaatveranderingen.
  3. Inspiratiekaarten voor toekomstig ruimtelijk beleid

voorkant van het rapport Foodvalley Natuurlijke Alliantie

Download hier het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking:Arcadis, Wur/Alterra
  • Opdrachtgever:Waterschap Vallei en Veluwe
  • Periode: 2013