Werkcahier Natuurlijke Alliantie

Het werkcahier is een samenvatting van de methode van de Natuurlijke Alliantie. Dit eerste werkcahier geeft een stand van zaken van de systeemaanpak ‘Natuurlijke Alliantie’. Deze systeemaanpak is tot stand gekomen aan de hand van praktijkprojecten en praktijkinzichten. De methode ‘Natuurlijke Alliantie’ heeft door haar ontwikkeling vanuit praktijkprojecten een praktische inslag.

In het werkcahier wordt de methode en de uitgangspunten van de Natuurlijke Alliantie toegelicht. Er worden voorbeelden getoond van succesvolle praktijkprojecten op niveau van stad, wijk en inrichting. Ook wordt ingegaan op een succesvolle tool van de methode: de gidsmodellen.

Download hier het rapport

werkcahier natuurlijke alliantie

Projectinformatie

  • Samenwerking: ORG-ID (Roelof Westerhof)
  • Opdrachtgever: RWS Leefomgeving (Gemma van Eijsden)
  • Periode: 2016