Windturbines langs het Noordzeekanaal

Project regionale plaatsingsvisie

In deze regionale plaatsingsvisie is allereerst een landschapanalyse gemaakt, waaruit onder andere bleek dat het kanaal een aantal belangrijke landschapszones doorkruist. Daarna zijn strategiën ontworpen voor de plaatsing, zoals accentuering van het kanaal en de accentuering van de randen van de groene gebieden (groene stroom in groen decor). De strategiën zijn gecombineerd tot modellen. Op basis van de modellen is een toetsingskaart gemaakt. Hiermee kon de provincie initiatieven toetsen.

Landschapsanalyse voor windturbines

Projectinformatie

  • Samenwerking: provincie Noord Holland (Virginia Pinto Masis en Lila Shibani)
  • Opdracht: Energie Noord West (nu NUON)
  • Periode: 2001, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies