Cultuuroevers

Project

In Nederland bestaat veel animo voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Deze oevers worden echter vaak op een standaardmanier uitgevoerd. De landschappelijke betekenis kan worden verhoogd door het benutten en beleefbaar maken van de cultuurhistorische betekenis van waterlopen in samenhang met hun oevers en hun omgeving. In dit project is een stappenplan ontwikkeld om deze ambities in te vullen. De theorievorming ging hand in hand met 6 uitvoeringsprojecten, waarbij 6 waterschappen en 6 provinciale afdelingen van LBN betrokken zijn. Het project is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.


voorkant rapport

Download hier het rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: Tauw / Pim de Kwaadsteniet
  • Opdracht: Landschapsbeheer Nederland
  • Periode: 2009