Naar een duurzaam Stadshagen Plus

De wijk Stadshagen wordt uitgebreid in de Mastenbroekerpolder. De wijk wordt mede opgezet aan de hand van duurzaamheidsprincipes. De PiROmide vormt ook in dit project een leidraad. Per duurzaamheidsthema is een diagnose gemaakt van technische en ruimtelijke relevante aspecten, op verschillende schaalniveaus. Deze worden als ruimtelijke handvatten aan het stedenbouwkundige bureau aangeboden. Via een `optiestudie´ is de ruimtelijke samenhang van de aspecten onderzocht.

Download hier het rapport

Voorpagina Rapport


Projectinformatie

  • Samenwerking: Aramis / TTE
  • Opdracht: gemeente Zwolle
  • Periode: 2010