Gidsmodellen voor water en RO

Project

Gidsmodellen voor water zijn ruimtelijke schema’s, die verhelderen op welke wijze water kan fungeren als drager van de ruimtelijke structuur van een locatie of een gebied. In het verleden zijn diverse gidsmethoden ontwikkeld, VROM wil deze methoden integreren tot een generieke methode. GrondRR is in het planproces betrokken als vertegenwoordiger van de AquaRO gidsmodellen. Een van de bijdragen betrof het aanbieden van een denkmodel, de piROmide, die richting geeft aan de plaats van de gidsmodellen in ruimtelijke planprocessen. Dit denkmodel kan gezien worden als een variant op de lagenbenadering van VROM, die aan deze lagenbenadering een handelingsperspectief toevoegt.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Robbert de Koning, Deltares (Frans van der Ven), Sybrand Tjallingi
  • Opdracht: VROM
  • Periode: 2009 en 2010