Gidsmodellen voor klimaatbeleid

Klimaatateliers voor overheden

De klimaatateliers van de provincie Gelderland hebben als doel om inzicht te krijgen in de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering en kansen van klimaatadaptatie op regionaal niveau. Ze zijn speciaal georganiseerd voor overheden.

In de klimaatateliers zijn gidsmodellen gebruikt voor locaties in de regio Stedendriehoek en FoodValley i.o..

Klimaatgidsmodel

Gidsmodellen zijn een bruikbaar instrument om de planvorming en communicatie te ondersteunen. Als test voor deze klimaatateliers is een klimaatgidsmodel gemaakt. De bijeenkomsten hebben blijmakende voorstellen opgeleverd voor pilotcases nabij Voorst en Barneveld. De cases geven mede richting aan regionale methode- en visievorming.

Projectinformatie

  • Samenwerking: WUR/ Alterra
  • Opdracht: provincie Gelderland
  • Periode: 2010