Minisymposium ambitieladder

 Ambitieladder water

Doel van de het minisymposium ‘ambitieladder’ uit september 2009 was:

  • verspreiden van kennis over de ambitieladder
  • verzamelen van ideeën en suggesties voor de verdere ontwikkeling van de methode.

Resultaat

  • een aanscherping van de methode
  • startpunt van een gemeenschappelijke uitwerkingstraject met onder andere Deltares en VROM

De ambitieladder is door de Monash universiteit van Melbourne in 1998 opgesteld voor water in stedelijke omgevingen.  In opdracht en in samenwerking met het waterschap Rivierenland is de methode verder ontwikkeld door Grontmij en GrondRR.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Grontmij, Deltares, Geldof c.s.
  • Opdracht: waterschap Rivierenland
  • Periode: 2009