Werkcollege ontwerpen met water

Werkcollege waterbeheer

Aan de WUR leren de eerstejaarsstudenten landschaparchitectuur dat je op veel verschillende manieren tegen het landschap kunt aankijken. Een van de facetten is het water. GrondRR heeft hier aan de studenten een werkcollege waterbeheer gegeven. In de introductie is:

  • een historische overzicht gepresenteerd van het waterbeheer
  • met gidsmodellen gewerkt
  • een fietsexcursie gehouden. De opdracht was om met andere (waterbeheerders) ogen naar hun leefomgeving te kijken.

Ook twee ambtenaren van de gemeente Wageningen hebben meegedaan.

Projectinformatie

  • Samenwerking: gemeente Wageningen
  • Opdracht: WUR
  • Periode: 2009