Nijmegen stroomt voorop!

In dit project is de ‘water’bouwsteen gemaakt voor de nieuwe structuurvisie van Nijmegen. Hierbij is voor de eerste keer gebruik gemaakt van de ambitieladder waterbeleid. Deze methode onderscheidt historische geordende ambitieniveaus voor het waterbeleid: waterbeheersend, waterbewust, watersturend, watersensitief en klimaatsensitief. Nijmegen borgt via deze methode watersturende en watersensitieve ambities. In de rapportage zijn de keuzes inzichtelijk gemaakt via tekeningen, waarop de ruimtelijke gebieden en structuren van de verschillende ambitieniveaus te zien zijn.

Download hier het rapport

voorpagina rapport

Projectinformatie

  • Samenwerking: Grontmij en gemeente Nijmegen
  • Opdracht: gemeente Nijmegen
  • Periode: 2009