Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest heeft voor de AlliantieBenadering gekozen als methode voor haar nieuwe Omgevingsvisie. De gemeente werkt nu aan een feitenrelaas voor de Natuurlijke Alliantie, de alliantie van Mens en Maatschappij en de alliantie van Bebouwing en Verkeer. Het feitenrelaas wordt gedocumenteerd in de Stadsatlas Oegstgeest. Hierin worden relevante bronkaarten opgenomen en beschreven. Per alliantie wordt een systeemkaart gemaakt. De gemeenteraad wordt nauw betrokken bij het planproces.

Het rapport is nog niet beschikbaar

werkcahier natuurlijke alliantie

Projectinformatie

Samenwerking: gemeente Oegstgeest, ORG-ID, waterschap Rijnland, Omgevingsdienst
Opdrachtgever: gemeente Oegstgeest
Periode: 2018