GrondRR

GrondRR is opgericht in 2007 en gevestigd aan de Bospoort 37 in Ede. Hier woon ik met mijn vrouw en drie kinderen. Twee van hen studeren inmiddels.


landhuis met park

Ruimte en Regie

De RR achter mijn naam staan voor Ruimte en Regie. Beide begrippen geven de kern aan van mijn werkopvatting.

 • De fysieke Ruimte moeten we integraal zien. We moeten plannen vanuit inzicht in de relaties tussen ondergrond, landschap en bebouwing.
 • Landschapsarchitectuur is een goede basis voor (ondersteuning van) Regie van integrale planprocessen. Vanuit mijn ruimtelijke achtergrond kan ik adviseren op ruimtelijke kwaliteit en samenhang.
 • In hulpmiddelen als de gidsmodellen is kennis samengebracht van veel deskundigen, hulpmiddelen kunnen ingezet worden om een proces te versnellen en te verdiepen.

pratende mensen aan tafel

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van GrondRR zijn vaak:

 • gemeenten
 • waterschappen,
 • provincies en
 • ministeries.

Opdrachten kunnen via een directe relatie zijn, of indirect als ‘onderaannemer’ van een andere organisatie. Waar mogelijk helpen opdrachtgevers actief mee in het planproces. Een mooi voorbeeld is de Ruimtelijke Klimaatagenda voor Rheden, waar de gemeente en GrondRR samen de rapportage schrijven.


foto van Vincent die student begeleidt

Bekijk het CV van Vincent Grond

 Werkervaring

De werkzaamheden van GrondRR bouwen voort op de werkervaring bij eerdere werkgevers, zoals Copijn Groenadviseurs, RoyalHaskoning, en Grontmij. In deze perioden is gewerkt aan een zeer breed palet van inrichtingsplannen, zoals renovatieplannen van landgoederen, bestemmingsplannen buitengebied, inrichting van wijken, inrichting van parken en begraafplaatsen én ervaring in andere planprocessen. Voor meer informatie zie CV.


pratende mensen voor een whiteboard

 Netwerk

GrondRR heeft een uitgebreid netwerk waarmee wordt samengewerkt, zowel met collega- adviseurs, onderzoeksinstellingen als overheden. Momenteel wordt samengewerkt met:

 • Alterra
 • KNMI
 • CAS
 • ORG-ID
 • PROquint
 • Synargio architecten
 • Hogeschool Van Hall Larenstein