GrondRR

GrondRR is opgericht in 2007 en gevestigd aan de Bospoort 37 in Ede (ook mijn woonhuis). Ede ligt centraal in Nederland en goed bereikbaar met trein en auto. De omgeving is fenomenaal, het Edese bos en de Ginkelse Hei zijn op loopafstand van ons huis.


landhuis met park

Ruimte en Regie

De RR achter mijn naam staan voor Ruimte en Regie. Beide begrippen geven de kern aan van mijn werkopvatting.

 • De fysieke Ruimte kan beter gepland worden  vanuit inzicht in de relaties tussen ondergrond, landschap en bebouwing.
 • Landschapsarchitectuur is een goede basis voor (ondersteuning van) Regie van integrale planprocessen. Vanuit mijn ruimtelijke achtergrond kan ik adviseren op ruimtelijke kwaliteit en samenhang.
 • In hulpmiddelen als de gidsmodellen is kennis samengebracht van veel deskundigen, hulpmiddelen kunnen ingezet worden om een proces te versnellen en te verdiepen.

pratende mensen aan tafel

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van GrondRR zijn veelal:

 • gemeenten
 • waterschappen
 • provincies
 • ministeries

Opdrachten kunnen via een directe relatie zijn, of indirect als ‘onderaannemer’ van een andere organisatie. Waar mogelijk helpen opdrachtgevers actief mee in het planproces. Soms maak ik een tuinontwerp voor een particuliere opdrachtgever.


foto van Vincent die student begeleidt

Bekijk het CV van Vincent Grond

 Werkervaring

De werkzaamheden van GrondRR bouwen voort op de werkervaring bij eerdere werkgevers, zoals Copijn Groenadviseurs, RHDHV (voorheen RoyalHaskoning), en Sveco (voorheen Grontmij). In deze perioden is gewerkt aan een  breed palet van opdrachten, zoals renovatieplannen van landgoederen, inrichtingsplannen van wijken, ontwerpen van parken en begraafplaatsen. Een tijd lang heb ik locatieplannen voor windturbines gemaakt. Voor meer informatie zie CV.


pratende mensen voor een whiteboard

 Netwerk

GrondRR heeft een uitgebreid netwerk waarmee wordt samengewerkt, zowel met collega- adviseurs, onderzoeksinstellingen als met overheden. Momenteel wordt samengewerkt met:

 • WENR/ Alterra
 • CAS
 • ORG-ID
 • Atelier Groenblauw
 • GeoInspiratie
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Tauw
 • RHDHV