Stappenplan duurzaamheid

Bedijventerrein Westzanerpolder

Het bedijventerrein Westzanerpolder moest een duurzaam karakter krijgen. Duurzaamheid kan op vele manieren en met veel soorten ambities worden toegepast. Gekozen is voor een stappenplan duurzaamheid:

 1. De thema’s die in deze locatie van toepassing zijn (bv. water, energie en  natuur) zijn bepaald.
 2. Per thema zijn de doelstellingen gefomuleerd
 3. Concrete maatregelen zijn benoemd.
 4. In een matrix zijn de geordend de maatregelen geordend en gescheiden voor de gemeente en voor de bedrijven.
 5. Laaghangend fruit, (de ‘makkelijke en goedkope’ maatregelen) staan onderaan geplaatst. De ‘moeilijke en dure’ maatregelen meer bovenaan.
 6. De maatregelen werden verdeeld in drie groepen.
  1. De onderste groep maatregelen wordt verplicht gesteld, want makkelijk en goedkoop.
  2. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk maatregelen uit de middelste zone toe te passen.
  3. De maatregelen uit de hoogste zone zijn als onhaalbaar ingeschat.

Gewerkt werd gewerkt in workshops met ondernemers, die zelf maatregelen verzinnen en groeperen. Hierdoor is zowel praktische kennis als draagvlak gegenereerd.

Projectinformatie

 • Samenwerking: Obbe Norbruis
 • Opdracht: Gemeente Zaanstad
 • Periode: 2000, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies