Westzanerpolder Zaandam

Project

Project betrof een ontwikkelingsplan voor een duurzaam bedrijventerrein langs het Noordzeekanaal. Onderdelen vormden onder andere de op milieunormen afgestemde bedrijfszonering en het wegenplan, met gedeeltelijke scheiding van vrachtverkeer en personenverkeer. Het watersysteem is mede afgestemd op de natuurwaarden aan de noordzijde van het gebied.

Projectinformatie

  • Samenwerking: Obbe Norbruis
  • Opdracht: Gemeente Zaanstad
  • Periode: 2000, dienstverband Zandvoort, Ordening & Advies