Toekomstvisie bedrijventerrein Stormpolder

Project

Stormpolder is een belangrijk bedrijventerrein met deels watergebonden bedrijvigheid (scheepswerf). Het bedrijventerrein moest worden gerevitaliseerd. Hiertoe is een toekomstvisie opgesteld, die de heldere structuren in het terrein terugbrengt. Ook is een functionele zonering gemaakt, die recht doet aan de ambities mbt werkgelegenheid van de gemeente. Ook ondersteunt de zonering de ruimtelijke hoofdstructuur.

Afbeeldingen

Projectinformatie

  • Samenwerking: Luc van Baalen
  • Opdracht: Gemeente Krimpen aan den IJssel
  • Periode: 2000, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies