Provinciale locatiestudie windturbines Utrecht

Project De provincie Utrecht wilde de plaatsing van windturbines sturen aan de hand van een integraal plaatsingsplan. Hiertoe zijn bijeenkomsten georganiseerd met betrokken partijen in verschillende regio’s. Sturend voor de plaatsingsvisie was onder andere een milieukaart, waarop de belangrijkste belemmeringen zijn weergegeven. Ook is een modellenstudie verricht, die zich heeft gericht op de versterking van provinciaal belangrijke structuren, zoals de ...

Windturbines langs het Noordzeekanaal

Project regionale plaatsingsvisie In deze regionale plaatsingsvisie is allereerst een landschapanalyse gemaakt, waaruit onder andere bleek dat het kanaal een aantal belangrijke landschapszones doorkruist. Daarna zijn strategiën ontworpen voor de plaatsing, zoals accentuering van het kanaal en de accentuering van de randen van de groene gebieden (groene stroom in groen decor). De strategiën zijn gecombineerd tot modellen. Op basis van ...

Windturbines op het circuit van Zandvoort

Project plaatsing windturbines De plaatsing van windturbines op het circuit van Zandvoort geeft enkele ongedachte voordelen. De turbines markeren de bochten en geven zo (achteraf) ruimtelijke legitimatie aan deze bochten. Het circuit wordt vanuit de omgeving herkenbaar. De turbines staan in de binnenbocht, en zijn dus veilig voor aanrijdingen. Onderhoud aan de turbines kan plaatsvinden vanaf de baan, een aparte ...