GIOS Groningen

Project “Groen in en om de stad”

De subsidieregeling GIOS beoogt het brengen van eenheid en afstemming in de veelheid aan regelingen voor “Groen In en Om de Stad”. De plannen rond Groningen verschilden onderling sterk in detaillering, tekenwijze, omschrijving, actoren etc.. Deze studie is opgezet om hierin overzicht te brengen. De plannen zijn geabstraheerd weergegeven aan de hand van een thematische indeling van ambities. Daarna zijn alle plannen op een GIS kaart gezet en getoetst aan de geabstraheerde totaalkaart. Hieruit bleek dat sommige plannen elkaar goed aanvulden, maar dat andere plannen tegenstrijdige effecten hadden. Ook werden hiaten geconstateerd in het ‘totaalplaatje’. Op basis van deze inzichten konden plannen en subsidies goed op elkaar worden afgestemd.

Beleidsplannen en ambities visueel weergegeven

Project informatie “Groen in en om de stad”

  • Samenwerking: Anneloes Groenewold van Iwaco
  • Opdracht: gemeente Groningen
  • Periode: 2000, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies