Landschapsplan windturbines Noordoostpolder

Plaatsingsplan windmolens

De gemeente Noordoostpolder heeft een kenmerkende opbouw met een centraal dorp (Emmeloord) en een ring van dorpen. Deze verdelen de polder in een buitenzone en een binnenzone. In het plaatsingsplan is ingespeeld op deze opbouw. Daartoe zijn eerst 4 scenario’s onderscheiden (o.a. versterken rand, plaatsing bij bedrijventerreintjes bij dorpenkrans), die daarna zijn gecombineerd tot 4 modellen. De gemeente heeft een van de modellen uitgekozen als plaatsingsvisie.

Projectinformatie windturbines Noordoostpolder

  • Samenwerking: M. Arnoldy
  • Opdracht: Gemeente Noordoostpolder (M. Arnoldy)
  • Periode: 1998, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies