Klimaatlandschap Land van Heusden en Altena

Project Duurzaamheid

In het Land van Heusden en Altena spelen enkele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals de teelt van biomassa en de oprichting van een biomassacentrale. In deze korte studie is gekeken naar de gevolgen voor het landschap, als het landschap zich op structurele wijze aan een nieuw klimaat zou moeten aanpassen. In het klimaatscenario zijn mogelijkheden binnen de huidige beleidsvisies verkend. Hierin blijft de huidige landschapstructuur goed herkenbaar. In het waterscenario zijn de beleidsvisies genegeerd, waardoor een meer consistente en effectieve ontwikkeling mogelijk kan worden. In dit scenario ontwikkelt het gebied zich als natuurlijk en waterrijk deltagebied.

Landschappelijke gevolgen van bioteelt

Projectinformatie Land van Heusden en Altena

  • Samenwerking:
  • Opdracht: CEA
  • Periode: 2005, dienstverband AmerAdviseurs