Stappenplan duurzaamheid

Bedijventerrein Westzanerpolder Het bedijventerrein Westzanerpolder moest een duurzaam karakter krijgen. Duurzaamheid kan op vele manieren en met veel soorten ambities worden toegepast. Gekozen is voor een stappenplan duurzaamheid: De thema’s die in deze locatie van toepassing zijn (bv. water, energie en  natuur) zijn bepaald. Per thema zijn de doelstellingen gefomuleerd Concrete maatregelen zijn benoemd. In een matrix zijn de geordend ...