Gidsmodel Dekzand, prototype voor serie gidsmodellen 3.0

Van oudsher was het natuurlijke systeem bepalend voor ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor deze ontwikkelingen op een natuurlijke wijze met het landschap verbonden waren. Na de industriële revolutie nam de intensiteit en complexiteit van de maatschappij toe, en vanaf WOII was de techniek zo ver gevorderd dat de natuurlijke beperkingen van het landschap steeds meer konden worden genegeerd. Dit heeft grote gevolgen ...

Handreiking en pilots klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

De RVB kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking geeft aan der hand van de Klimaateffectatlas inzicht in de impact van ruimtelijke klimaateffecten, en leidt daarna tot het bepalen van een klimaatambitie in het duurzaam GWW web. De handreiking wordt in 2020 getest in 3 gebiedsontwikkelingen: Moreelse Tuinen Utrecht, ...

Wijkregieplan Hengstdal

Wijkregieplan Hengstdal De wijk Hengstdal ligt op de stuwwal aan de oostflank van Nijmegen. Het is een dynamische wijk, grotendeels gerealiseerd in de wederopbouwperiode na de WOII. De wijk en haar directe omgeving kennen een indrukwekkend verleden, met restanten en relicten uit de hele Nijmeegse geschiedenis van jagers en verzamelaars tot nu. In de wijk spelen vele projecten en processen, ...

Testboek stadsgeneses

Een stadsgenese verbeeldt de ontwikkeling van een stad. De relatie van de stad met haar bodem en ondergrond komt hierin tot uitdrukking. De genese is een herkenbaar en gemeenschappelijk fundament voor technische specialisten, beleidsmakers, bestuurders én bevolking. In het testboek zijn geneses van voorlopende steden opgenomen: Middelburg, Haarlem, Amersfoort en Culemborg. Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: WENR/ Alterra, GeoInspiratie, ...

Culemborg stadsatlas

De AlliantieBenadering is in Culemborg gekozen als methode voor haar nieuwe Omgevingsvisie. In de eerste fase is gewerkt met de systeemanalyse. In de systeemanalyse is een feitenrelaas gemaakt voor: de Natuurlijke Alliantie, de alliantie van Mens en Maatschappij en de alliantie van Bebouwing en Verkeer. Het feitenrelaas is weergegeven in de Stadsatlas Culemborg. In de Stadsatlas zijn relevante bronkaarten opgenomen ...

DNA voor de Omgevingsvisie, pilot Oss/ Den Bosch

Het waterschap Aa en Maas wil graag in een vroegtijdig stadium: participeren bij de voorbereiding van gemeentelijke Omgevingsvisies vanuit een landschapsanalyse focussen op klimaatadaptatie meehelpen om richting te geven aan de ambities van de provincie Noord-Brabant op gebied van onder andere gezondheid en energie. Met dit project heeft men een verdieping gerealiseerd van het project DNA van de Omgevingsvisie van ...

Handboek AlliantieBenadering/ Natuurlijke Alliantie

Management van de Leefomgeving is een nieuwe studierichting bij de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp. De AlliantieBenadering is geselecteerd als een van de fundamenten van de opleiding. De inzichten van de AlliantieBenadering zijn in een handboek neergelegd. De inzichten uit de Natuurlijke Alliantie zijn hierin geactualiseerd en aangevuld. Ook is een leerstrategie ontwikkeld. Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: ...

Handreiking klimaatadaptatie ProRail

ProRail kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking leidt in 6 stappen tot een ambitie, die in het duurzaam GWW web wordt opgenomen. De ambitie is gebaseerd op een bepaling van de impact van 7 voor ProRail relevante klimaateffecten. Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: CAS, ORG-ID Opdrachtgever: ProRail ...

Waterkwartier Nijmegen

Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: Opdrachtgever: Nijmegen Jaar: 2013