Proeftuin Amersfoort

Proeftuin Amersfoort, interactief ontwerpend onderzoek Met de proeftuin Amersfoort stimuleert en faciliteert het ministerie interactief ontwerpend onderzoek bij andere overheden. Samen met andere betrokken partijen wordt gezocht naar praktijkoplossingen voor de opgaven van: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Stadlandzone, de toekomstige groenstructuur De stadlandzone is het resultaat van de gemeenschappelijk visie van gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe op de contouren ...

Denktank klimaatverandering en ruimtelijk beleid

Project Vlaanderen wil de urgentie van  klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. Dat doet ze onder andere met klimaatateliers. Een groep van deskundigen heeft hierover nagedacht en geschetst in een klooster in Gent. Na inleidingen van WUR/ Alterra over klimaatveranderingen en de twee deelgebieden (Dendermonde en kust) heeft GrondRR een methodisch kader toegelicht en schetsworkshops begeleid. Projectinformatie Samenwerking: WUR/ ...

Gelderse ruimtelijke kwaliteit

Gelderse bouwmeesters en ruimtelijke kwaliteit Bestuurders verwoorden vaak de visies van gemeenten op ruimtelijke kwaliteit en de eigen ambities daarin. In deze serie interviews wordt met de gemeentelijke bouwmeesters gesproken. Mensen die vaak het beleid achter de schermen in grote mate bepalen en uitvoeren. De volgende personen komen aan het woord: Jan Schreurs (Nunspeet), het duo Gerard Albers en Piet Vermeer (Putten), Rob ...

Testrapport I&M gidsmodellen

Gidsmodellen water zijn ruimtelijke schema’s die beperkingen en kansen van water als drager van ruimtelijke structuren inzichtelijk maken. Aan de hand van de gidsmodellen wordt bevorderd dat het aspect water mede bepalend wordt voor hoofdstructuren van ruimtelijke ontwikkelingen. Het ministerie van I&M wil de rol van gidsmodellen in het Deltaprogramma bevorderen, en heeft daarom opdracht gegeven om de bestaande methodieken ...

Eindrapportage gidsmodellen

Project Gidsmodellen lagenbenadering Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu periode: 2011

Waterposter Nijmegen

Download hier de poster Projectinformatie Samenwerking: gemeente Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Jaar: 2010

Cultuuroevers

Project In Nederland bestaat veel animo voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Deze oevers worden echter vaak op een standaardmanier uitgevoerd. De landschappelijke betekenis kan worden verhoogd door het benutten en beleefbaar maken van de cultuurhistorische betekenis van waterlopen in samenhang met hun oevers en hun omgeving. In dit project is een stappenplan ontwikkeld om deze ambities in te vullen. ...

Waterschalen

Project Het waterbeleid van Nederlandse gemeenten en waterschappen wordt steeds complexer en integraler, mede door de veranderingen in het klimaat en de toename van stedelijke, recreatieve en ecologische gebruiksvormen. Op basis van een methode van de Monash Universiteit uit Melbourne is de methode `waterschalen´ ontwikkeld voor gemeenten en waterschappen. De methode maakt het mogelijk om waterambities in gemeentelijke structuurvisies te ...

Boswonen

Project De sloop van een groot kassencomplex in het buitengebied van de gemeente Montferland moest worden gefinancierd met de bouw van woningen. Deze woningen moesten goed passen in het landschap. Daarom is een boscomplex voorgesteld, met open schegvormige ruimten. Deze scheggen maken uitzichten op het landschap mogelijk. De huizen zijn ontworpen op de overgang van bos en scheggen. Zo is ...