Landschapsplan windturbines Noordoostpolder

Plaatsingsplan windmolens De gemeente Noordoostpolder heeft een kenmerkende opbouw met een centraal dorp (Emmeloord) en een ring van dorpen. Deze verdelen de polder in een buitenzone en een binnenzone. In het plaatsingsplan is ingespeeld op deze opbouw. Daartoe zijn eerst 4 scenario’s onderscheiden (o.a. versterken rand, plaatsing bij bedrijventerreintjes bij dorpenkrans), die daarna zijn gecombineerd tot 4 modellen. De gemeente ...

CD Rom windenergie

Project Voor de plaatsing van windturbines is uiteenlopende kennis nodig, onder andere op gebied van geluid, energienetwerken, milieu, planologie en landschap. SenterNovem wilde de windenergie stimuleren door de beschikbare kennis zoveel mogelijk op een cd rom vast te leggen. Projectinformatie Samenwerking: Eric Westerhuis e.a. Opdracht: SenterNovem (Frans Nillesen) Periode: 2005, dienstverband Zandvoort Ordening & Advies naar andere windenergieprojecten

Provinciale locatiestudie windturbines Utrecht

Project De provincie Utrecht wilde de plaatsing van windturbines sturen aan de hand van een integraal plaatsingsplan. Hiertoe zijn bijeenkomsten georganiseerd met betrokken partijen in verschillende regio’s. Sturend voor de plaatsingsvisie was onder andere een milieukaart, waarop de belangrijkste belemmeringen zijn weergegeven. Ook is een modellenstudie verricht, die zich heeft gericht op de versterking van provinciaal belangrijke structuren, zoals de ...

Windturbines langs het Noordzeekanaal

Project regionale plaatsingsvisie In deze regionale plaatsingsvisie is allereerst een landschapanalyse gemaakt, waaruit onder andere bleek dat het kanaal een aantal belangrijke landschapszones doorkruist. Daarna zijn strategiën ontworpen voor de plaatsing, zoals accentuering van het kanaal en de accentuering van de randen van de groene gebieden (groene stroom in groen decor). De strategiën zijn gecombineerd tot modellen. Op basis van ...

Windturbines op het circuit van Zandvoort

Project plaatsing windturbines De plaatsing van windturbines op het circuit van Zandvoort geeft enkele ongedachte voordelen. De turbines markeren de bochten en geven zo (achteraf) ruimtelijke legitimatie aan deze bochten. Het circuit wordt vanuit de omgeving herkenbaar. De turbines staan in de binnenbocht, en zijn dus veilig voor aanrijdingen. Onderhoud aan de turbines kan plaatsvinden vanaf de baan, een aparte ...