gebiedsgeneseMiddenHolland

Gebiedsgenese regio Midden-Holland De regio Midden-Holland bestaat uit 6 gemeenten in het Groene Hart. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de provincie Zuid-Holland willen bevorderen dat de gemeenten het natuurlijke systeem van bodem, water en natuur als onderlegger voor hun Omgevingsvisies gebruiken. Dat kan helpen om op een slimme manier om te gaan met de enorme problemen op gebied van onder ...

Handreiking en pilots klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf

De RVB kan met hulp van de nieuwe handreiking klimaatadaptatie een ambitie formuleren voor klimaatadaptatie bij haar projecten. De handreiking geeft aan der hand van de Klimaateffectatlas inzicht in de impact van ruimtelijke klimaateffecten, en leidt daarna tot het bepalen van een klimaatambitie in het duurzaam GWW web. De handreiking wordt in 2020 getest in 3 gebiedsontwikkelingen: Moreelse Tuinen Utrecht, ...

Stadsatlas Dordrecht

De informatie over bodems, ondergrond, water, natuur en erfgoed was binnen de gemeente Dordrecht verspreid over vele websites, kaarten en onderzoeksrapporten. In de stadsatlas zijn de relevante bronkaarten verzameld en gedocumenteerd. De bronkaarten zijn geïntegreerd in themakaarten, die de hoofdlijnen van het natuurlijke systeem weergeven en hun relatie met erfgoed. De stadsatlas is een van de onderleggers voor de nieuwe ...

Wijkgeneses Nijmegen

Stadsatlas Nijmegen COM De stadsgenese van Nijmegen geeft een beeld van de ligging van de stad in het omringende landschap, ze verbeeldt ook de relatie met haar ondergrond. Het schaal- en detailniveau van de stadsgenese is onvoldoende gedetailleerd voor toepassing op wijkniveau. In het project Wijkgeneses Nijmegen wordt een uitwerking gemaakt voor de stadsdelen Hengstdal en Nijmegen-Oost. In de wijkgeneses ...