Klimaatatelier Gent

Vlaanderen wil de urgentie van  klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. Dat doet ze onder andere met een klimaatatelier Gent. Een groep van deskundigen heeft hierover nagedacht en geschetst in een klooster in Gent. Na inleidingen van WUR/ Alterra over klimaatveranderingen en de twee deelgebieden (Dendermonde en kust) heeft GrondRR een methodisch kader toegelicht en schetsworkshops begeleid. Download hier ...

Klimaatatelier Katwijk

Moet nog worden geformuleerd Download het rapport  Projectinformatie Samenwerking: Alterra Opdracht: waterschap Vallei en Veluwe Periode: 2012

Denktank klimaatverandering en ruimtelijk beleid

Project Vlaanderen wil de urgentie van  klimaatverandering onder de aandacht brengen van haar gemeenten. Dat doet ze onder andere met klimaatateliers. Een groep van deskundigen heeft hierover nagedacht en geschetst in een klooster in Gent. Na inleidingen van WUR/ Alterra over klimaatveranderingen en de twee deelgebieden (Dendermonde en kust) heeft GrondRR een methodisch kader toegelicht en schetsworkshops begeleid. Projectinformatie Samenwerking: WUR/ ...

Testworkshops gidsmodellen

Project De nieuwe gidsmodellen water van het ministerie Infrastructuur & Milieu zijn getest in een serie workshops, verspreid over Nederland. Gidsmodellen zijn beschikbaar voor elk landschapstype. De gidsmodellen zijn getest in een eigen case. Lokale deskundigen beoordelen zo de inhoudelijke waarde en bruikbaarheid. Een case bestaat uit: een intakegesprek met gemeente en waterschap; een serie van (meestal) 2 workshops (van ca 15-20 mensen); een verslag. ...

Ruimtelijk Kader Water Nijmegen

Nijmegen klimaatsensitief De gemeente Nijmegen heeft in haar structuurvisie bepaald dat de stad wil doorgroeien naar een klimaatsensitief ambitieniveau (volgens de waterschaalmethode). Dit niveau kan alleen bereikt worden als waterdeskundigen en ontwerpers intensief samenwerken. Het handboek geeft richting aan deze samenwerking. Samenwerking gebeurt onder andere via: Een consistente inventarisatie (zie bijvoorbeeld bouwsteen sanitatie), Door een gemeenschappelijk visie op de stad (zie ...

Klimaatateliers provincie Gelderland

De klimaatateliers van de provincie Gelderland zijn belangrijk om de klimaatveranderingen onder de aandacht brengen van haar gemeenten. De klimaatateliers bestaan uit twee delen: een informatiedeel en een schetsdeel. Een groep van gemeentelijke deskundigen, onder andere op gebied van water, bodem, RO en milieu komt één dag bij elkaar. Bij voorkeur met vertegenwoordigers van het waterschap. Klimaatateliers De klimaatateliers van de provincie ...

Waterposter Nijmegen

Download hier de poster Projectinformatie Samenwerking: gemeente Nijmegen Opdrachtgever: gemeente Nijmegen Jaar: 2010