Ervenplan Laarweg

De agrarische bebouwingen aan de Laarweg 8 te Wekerom worden gesloopt, in plaats daarvan mag de familie twee nieuwe huizen bouwen. De gemeente stelt een goed ervenplan als voorwaarde, waarmee ondermeer gestuurd wordt op de vorming van compactheid en kleinschaligheid. GrondRR heeft dit plan gemaakt in overleg met opdrachtgevers en architect. Afbeeldingen Download hier het rapport Projectinformatie Samenwerking: Van de Bunt ...

Herinrichting tuincentrum Kernhem

GrondRR heeft een schetsboek gemaakt, samen met Synargio architecten. Gezocht is naar functies en architectuur die bij het landgoed aansluit. De gemeente Ede heeft aan de ontwikkelaar van het tuincentrum Kernhem gevraagd een aantal suggesties aan te leveren voor de nieuwe invulling van het  tuincentrum Kernhem. Projectinformatie Samenwerking: Synargio architecten Opdracht: Goedvastgoed Veenendaal Periode: 2016 Afbeeldingen

Landschapsvisie zandwinning Netterden

Project De uitbreiding van de zandwinplas bij Netterden was MER plichtig. Voor de MER zijn ontwikkelingsmodellen ontwikkeld. In het landschapalternatief is de blokvormige verkaveling uit de omgeving in de plas doorgezet. In het MMA is een bestaande wetering omgevormd als natuurlijk beekje, dat door de plas heenvoert. De alternatieven zijn gecombineerd in een gefaseerd voorkeursalternatief. Projectinformatie Samenwerking: Arjen Poelmans Opdracht: Zandwinbedrijf Netterden ...

Nieuwe landgoederen bij Kilder

Project Voor Stichting Huis Bergh wordt een visie gemaakt om in de omgeving van Kilder twee nieuwe landgoederen te ontwerpen. In de visie wordt ook een plan betrokken om door middel van de RVR regeling agrarische schuren door wooneenheden te vervangen. Gerrit Jan Liet is eerste opdrachtnemer en verantwoordelijk voor planologische inbedding en programmatische uitwerking. Projectinformatie Samenwerking: Gerrit Jan Liet Opdracht: Stichting ...

Schetsontwerp erf Loolaan

BLG adviseert de stichting Huis Bergh bij een ruimte voor ruimte project ten noorden van de kern Zeddam. In 5 uur is een schetsontwerp gemaakt, waarin de ideeën van de opdrachtgevers en de architecten zijn geïntegreerd. Download hier het rapport Projectinformatie: Samenwerking: BLG, D+B architecten Arnhem Opdracht: BLG, stichting huis Bergh Periode: 2010

Mer aanvulling de Sedde

Download hier de aanvulling Projectinformatie Samenwerking: Diverse Opdrachtgever: gemeente Montferland Jaar: 2008

De Sedde

Project Voor het gebied ten noorden van Zeddam zijn drie initiatiefnemers aanwezig, die uit zakelijk oogpunt willen samenwerken. Het betreft de bouw van een hotel, de realisatie van een complex met modeltuinen en de realisatie van een park met recreatiewoningen. In werkateliers zijn de initiatieven ruimtelijk op elkaar afgestemd. Aan de werkateliers hebben onder andere de wethouder van de gemeente ...

De Sedde en het landschap

Project Deze landschapsanalyse is een onderbouwing van de modellen voor recreatief landgoed de Sedde. De analyse is opgebouwd vanuit een strak methodisch kader, waarin aandacht wordt besteed aan de structuur van het gebied, schaalniveaus, dynamiek en gebruiksaspecten. De analyse is mede gebruikt door Tauw ten behoeve van de landschapsanalyse en de motivatie van alternatieven. Projectinformatie Samenwerking: divers Opdracht: Initiatiefnemers de Sedde ...

Ontwikkelingsplan locatie Span

Project In interactieve werkateliers zijn twee modellen bepaald voor de herontwikkeling van een verwaarloosd bedrijfsterrein. Het gebied ligt een in markante overgangszone tussen de stuwwal en het landbouwgebied. De ontwikkelling van het terrein is bepaald vanuit een visie op die overgangszone als geheel. Projectinformatie Samenwerking: Geert Gerritsen Bouwkunsten BV Opdracht Periode: 2007

Dorpsinbreiding Aerdt

Project Aerdt is een dijkdorp langs de Oude Rijn. Door de sloop van een huis kwam in het centrum een terrein vrij voor nieuwbouw. Het terrein ligt aan een kruispunt van de hoofdweg door het dorp en een entreeweg vanuit het zuidelijk gelegen open komgebied. Geadviseerd is om deze bijzondere plek te markeren met een brinkje, waardoor tevens de ligging ...