gebiedsgeneseMiddenHolland

Gebiedsgenese regio Midden-Holland De regio Midden-Holland bestaat uit 6 gemeenten in het Groene Hart. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de provincie Zuid-Holland willen bevorderen dat de gemeenten het natuurlijke systeem van bodem, water en natuur als onderlegger voor hun Omgevingsvisies gebruiken. Dat kan helpen om op een slimme manier om te gaan met de enorme problemen op gebied van onder ...

Stadsatlas Dordrecht

De informatie over bodems, ondergrond, water, natuur en erfgoed was binnen de gemeente Dordrecht verspreid over vele websites, kaarten en onderzoeksrapporten. In de stadsatlas zijn de relevante bronkaarten verzameld en gedocumenteerd. De bronkaarten zijn geïntegreerd in themakaarten, die de hoofdlijnen van het natuurlijke systeem weergeven en hun relatie met erfgoed. De stadsatlas is een van de onderleggers voor de nieuwe ...

Klimaatatlas Breda

In de toekomst z . Impressies uit het rapport Hevige regenbuien geven wateroverlast op straat, met waterschade in woningen en winkels en verkeershinder. Langdurige droogte verhoogt het risico op schade aan houten funderingen (paalrot). Download hier het rapport

Gebiedsanalyse Harderwijk

De gebiedsanalyse die voor Harderwijk is gemaakt bevat onder andere een kwetsbaarhedenkaart voor klimaatveranderingen. Brandgevaar lijkt het enige serieuze probleem. De samenwerking is tevens benut voor een discussie over werkwijze en samenwerking. Afbeeldingen  Projectinformatie Samenwerking: Alterra Opdracht: waterschap Vallei en Veluwe Periode: 2016

Flevoland aan zet

In juni 2014 wordt in Almere het Kennisfestival Deltaprogramma gehouden. Dit festival was voor de gemeente Almere, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland aanleiding om gezamenlijk de relatie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en klimaatveranderingen te onderzoeken. Leeswijzer In het onderzoek zijn de volgende stappen doorlopen: Opstellen toekomstig weerbericht Zuidelijk Flevoland: zie hoofdstuk 2. Gebiedsanalyse: zie hoofdstuk 3. Opstellen kwetsbaarhedenkaart Zuidelijk ...

Landschapvisie N293

Project Door de aanleg van de A73 moet de N293 worden omgelegd. De landschapvisie is gebaseerd op de inbedding van bestaande natuurplannen. Ook is het contrast tussen het oostelijke gebied (land) en het westelijke gebied (stad) versterkt. Dit is onder andere uitgewerkt in de vormgeving van een fietsbrug, waarin de overgang van besloten naar open is vormgegeven. Een idee voor ...

Klimaatlandschap Land van Heusden en Altena

Project Duurzaamheid In het Land van Heusden en Altena spelen enkele initiatieven op het gebied van duurzaamheid, zoals de teelt van biomassa en de oprichting van een biomassacentrale. In deze korte studie is gekeken naar de gevolgen voor het landschap, als het landschap zich op structurele wijze aan een nieuw klimaat zou moeten aanpassen. In het klimaatscenario zijn mogelijkheden binnen ...

Landschapspark Veluwe en IJssel

Project Het gebied tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen staat onder stedelijke druk. In deze opdracht is een visie ontwikkeld op de groei van het landschap. Leidend is de ontwikkeling van een groene “U”, die de Veluwe ten noorden en ten zuiden van Apeldoorn met de IJsselvallei verbindt. Bestaande landgoederen en bosgebieden vormen daarin belangrijke schakels. De structuur wordt mede versterkt ...

GIOS Groningen

Project "Groen in en om de stad" De subsidieregeling GIOS beoogt het brengen van eenheid en afstemming in de veelheid aan regelingen voor “Groen In en Om de Stad”. De plannen rond Groningen verschilden onderling sterk in detaillering, tekenwijze, omschrijving, actoren etc.. Deze studie is opgezet om hierin overzicht te brengen. De plannen zijn geabstraheerd weergegeven aan de hand van ...